PORADY ON-LINE

PORADY
ON-LINE

Mając na uwadze, że nie zawsze z uwagi na czas czy inne okoliczności możliwe jest osobiste spotkanie z klientem, zachęcamy  Państwa do skorzystania z porad on-line. 

W celu uzyskania pomocy w tej formie, należy zarezerwować mailowo termin i uiścić opłatę rezerwacyjną

Kancelaria skontaktuje się z Państwem celem ustalenia platformy kontaktu (Google Meet, Microsoft Teams lub inne) oraz prześle do Państwa krótki formularz dotyczący Państwa problemu prawnego, tak by w pełni efektywnie wykorzystać czas udzielanej on-line porady .

Wystawiamy faktury VAT.

Nr konta: mBank 34 1140 2004 0000 3902 8034 0368