NASZ ZESPÓŁ

Kancelaria Adwokacka Levanter Adwokat Agnieszka Widawska-Zagrodnik prowadzi stałą współpracę z adwokat Martą Wasil oraz adwokatem Grzegorzem Matkowskim tworząc zespół, w którym każdy, choć działając w ramach własnej działalności, realizuje wspólny cel, jakim jest zapewnienie kompleksowego, profesjonalnego wsparcia dla Klientów kancelarii.

Dla każdego z nas prawo jest nie tylko pracą, ale i pasją, bo dzięki niemu możemy mieć wpływ na tworzenie nowej, lepszej rzeczywistości naszych Klientów.

dr Agnieszka Widawska - Zagrodnik
adwokat

Założycielka Kancelarii Adwokackiej Levanter we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów (nr wpisu 2449).

Obok wykształcenia prawniczego posiada wykształcenie techniczne uzyskane na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz na Uniwersytecie Technicznym w Irkutsku. W 2008 roku uzyskała  tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat realizowała krajowe i międzynarodowe projekty dotyczące inżynierii środowiska i jego ochrony.  Posiada także bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów inwestycyjnych i badawczych, w tym współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego,  sporów gospodarczych oraz z zakresu praw własności intelektualnej. Z uwagi na posiadane wykształcenie i szeroką wiedzę techniczną chętnie podejmuje się spraw dotyczących nowych technologii oraz innych, które wymagają rzetelnego zrozumienia procesów technologicznych, badawczych  czy wiedzy technicznej.

Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

Marta Wasil - adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu (nr wpisu 2211). Doktorantka studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach których prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej to „Instytucje prawa pracy i prawa własności przemysłowej”. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego, w tym m.in. postępowaniami rozwodowymi, o alimenty oraz ustalaniem zakresu kontaktów z dzieckiem. W szczególnym obszarze zainteresowań Adwokat Marty Wasil pozostaje prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie, a co za tym idzie – doradztwo i prowadzenie spraw w tym zakresie.

Biegle włada językiem angielskim.

adwokat Marta Wasil
Adwokat Grzegorz Matkowski

Grzegorz Matkowski - adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunkach Prawo oraz Administracja. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, po ukończeniu której złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednym z największych polskich banków oraz renomowanej wrocławskiej kancelarii radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, w szczególności z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego. 

Włada językiem angielskim.