NASZ ZESPÓŁ

Kancelaria Adwokacka Levanter Adwokat Agnieszka Widawska-Zagrodnik prowadzi stałą współpracę z adwokat Martą Wasil oraz adwokatem Grzegorzem Matkowskim tworząc zespół, w którym każdy, choć działając w ramach własnej działalności, realizuje wspólny cel, jakim jest zapewnienie kompleksowego, profesjonalnego wsparcia dla Klientów kancelarii.

Dla każdego z nas prawo jest nie tylko pracą, ale i pasją, bo dzięki niemu możemy mieć wpływ na tworzenie nowej, lepszej rzeczywistości naszych Klientów.

dr Agnieszka Widawska - Zagrodnik
adwokat

Założycielka Kancelarii Adwokackiej Levanter we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów (nr wpisu 2449).

Obok wykształcenia prawniczego posiada wykształcenie techniczne uzyskane na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz na Uniwersytecie Technicznym w Irkutsku. W 2008 roku uzyskała  tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat realizowała krajowe i międzynarodowe projekty dotyczące inżynierii środowiska i jego ochrony.  Posiada także bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów inwestycyjnych i badawczych, w tym współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego,  sporów gospodarczych oraz z zakresu praw własności intelektualnej. Z uwagi na posiadane wykształcenie i szeroką wiedzę techniczną chętnie podejmuje się spraw dotyczących nowych technologii oraz innych, które wymagają rzetelnego zrozumienia procesów technologicznych, badawczych  czy wiedzy technicznej.

Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

dr Marta Wasil - adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu (nr wpisu 2211). W 2022 r. na Uniwersytecie Wrocławskim obroniła rozprawę doktorską na temat „Instytucje prawa pracy w prawie własności przemysłowej”. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego, w tym m.in. postępowaniami rozwodowymi, o alimenty oraz ustalaniem zakresu kontaktów z dzieckiem. W szczególnym obszarze zainteresowań Adwokat Marty Wasil pozostaje prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie, a co za tym idzie – doradztwo i prowadzenie spraw w tym zakresie.

Biegle włada językiem angielskim.w

adwokat Marta Wasil
Adwokat Grzegorz Matkowski

Grzegorz Matkowski - adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunkach Prawo oraz Administracja. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, po ukończeniu której złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednym z największych polskich banków oraz renomowanej wrocławskiej kancelarii radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, w szczególności z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego. 

Włada językiem angielskim.